แจ้งการชำระเงิน
เลขที่ใบสั่งซื้อ <- ตัวอย่าง เช่น BR669
ชื่อผู้สั่งซื้อสินค้า
Email ผู้สั่งซื้อ
โอนเข้าบัญชีธนาคาร
วัน/เวลาชำระเงิน
จำนวนเงินที่โอน <- บาท