Easy2GCD Shop


ราคาและสินค้า


 

ราคาโปรโมชั่น โปรโมชั่นเทศกาลสงกรานต์ ราคาแผ่นล่ะ 19 บาท ตลอดเดือนเมษายน ครับ

จำนวนแผ่น ราคา/แผ่น รูปแบบการจัดส่ง EMS

สั่งซื้ออย่างต่ำ 5 แผ่น

แผ่นล่ะ 25 บาท

ราคาสินค้ารวมไม่ถึง
600 บาท เสียค่าส่ง 65 บาท

*** ถ้าราคาสินค้าราคารวม 600  บาทขึ้นไป ส่ง ฟรี ***

สินค้าของเรา


 สินค้าของเราผลิตแบบ By Order (ผลิตสินค้าหลังลูกค้าชำระเงิน) ไม่มีการผลิตแบบ Stock สินค้า หรือ ผลิตเก็บไว้ก่อน ท่านไม่ต้องกังวลว่าสินค้าท่านมีสภาพเก่าครับ
   dvd ทุกแผ่น Write ที่ speed 8x จึงหมดปัญหาเรื่อง ไม่อ่านแผ่น หรือ แผ่นสะดุดครับ
   แผ่นหนังทุกรหัสสินค้าอยู่ในรูปแบบ  DVD ไม่มีปกหนังและภาพสกรีนบนแผ่นใดๆ ทั้งสิ้น แต่จะระบุเฉพาะ Code เท่านั้น เช่น DJ2000  เป็นต้น
   ฟรีปก dvd (หากท่านต้องการ) ไม่คิดมูลค่าครับ โดยพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ Inkjet บนกระดาษธรรมดาหนา 80 แกรม
   การจัดส่งสินค้าใช้กล่องพัสดุ   ตามมาตรฐานของไปรษณีย์ไทยอย่างแน่นหนา
   การจ่าหน้าของผู้ส่งบนกล่องพัสดุ ไม่ระบุว่ามาจากที่ใดหรือการใดๆ ที่เกี่ยวกับ DVD
   รูปลักษณ์ภายนอกของกล่องพัสดุ บุคคลภายนอกไม่สามารถทราบได้ว่า ข้างในบรรจุสิ่งของชนิดใด
 
 
 
 
dvd ที่ทางร้านผลิตให้กับทางลูกค้า มีดังนี้


Ri-DATA   DVD-Rบรรจุด้วยซอง DVD รูปแบบนี้